Web Service

Áp dụng công nghệ điện tóan đám mây

Web Service Là một giải pháp bao gồm tất cả trong đó tất cả các tài nguyên điện toán (phần cứng, phần mềm, mạng, lưu trữ, v.v) được cung cấp nhanh chóng cho người dùng như họ yêu cầu. Các nguồn tài nguyên hoặc các dịch vụ, được phân phát có thể quản trị để đảm bảo mọi thứ như khả năng sẵn sàng cao, an ninh và chất lượng. Yếu tố chính cho các giải pháp này là chúng sở hữu khả năng điều chỉnh tăng và giảm, để cho người dùng có được những tài nguyên mà họ cần: không nhiều hơn và không ít hơn. Là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ. Nó là một giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện được phân phối trên lưới điện. Các máy tính trong các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau và các ứng dụng khác nhau sử dụng sức mạnh điện toán tập hợp cứ như thể là chúng đang chạy trên một hệ thống duy nhất. Tính linh hoạt của điện toán đám mây là một chức năng phân phát tài nguyên theo yêu cầu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các tài nguyên tích lũy của hệ thống, phủ nhận sự cần thiết phải chỉ định phần cứng cụ thể cho một nhiệm vụ. Trước điện toán đám mây, các trang web và các ứng dụng dựa trên máy chủ đã được thi hành trên một hệ thống cụ thể. Với sự ra đời của điện toán đám mây, các tài nguyên được sử dụng như một máy tính gộp ảo. Cấu hình hợp nhất này cung cấp một môi trường ở đó các ứng dụng thực hiện một cách độc lập mà không quan tâm đến bất kỳ cấu hình cụ thể nào. Ưu điểm : cắt giảm các chi phí liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin. Bạn có thể giảm cả vốn và chi phí vận hành bằng cách nhận được tài nguyên chỉ khi bạn cần chúng và chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng.Ngoài ra, do làm giảm một số trong các món chi tiêu bắt buộc kết hợp với việc quản lý nguồn tài nguyên khác nhau trên toàn doanh nghiệp, nhân viên chủ chốt của bạn có thể tập trung nhiều hơn vào giá trị sản xuất và đổi mới nghiệp vụ

Áp dụng công nghệ Web Service - XML

Web Serivce là một công nghệ cho phép client truy xuất để thực hiện mọi tác vụ như một Web Application. Về bản chất, Web service dựa trên XML và HTTP, trong đó XML làm nhiệm vụ mã hóa và giải mã dữ liệu và dùng SOAP để truyền tải. Web Service không phụ thuộc vào platform nào, do đó bạn có thể dùng Web Service để truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng hay giữa các platform. SOAP – Một tiêu chuẩn của W3C, là giao thức sử dụng XML để định nghĩa dữ liệu dạng thuần văn bản (plain text) thông qua HTTP.
SOAP là cách mà Web Service sử dụng để truyền tải dữ liệu. Vì dựa trên XML nên SOAP là một giao thức không phụ thuộc platform cũng như bất kì ngôn ngữ lập trình nào. WSDL là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả đầy đủ về Web Service theo chuẩn XML như các phương thức, kiểu dữ liệu,… dựa trên XML schema.
XML Schema là dạng tài liệu theo chuẩn XML được đề xuất bởi tổ chức W3C năm 2001. XML Schema được dùng để mô tả cấu trúc và các kiểu dữ liệu của một tài liệu XML thay thế cho chuẩn DTD (Document Type Definition) trước đây. Việc này giúp định nghĩa một tài liệu XML hợp lệ cũng như các metadata cần thiết để sử dụng trong nhiều loại ứng dụng và công nghệ hiện nay như XAML, ADO.NET, WebService,…

Pivot - OLAP - Analyse

Công nghệ MCS tích hợp tính năng view PIVOT kết hợp giao thức OLAP

Pivot - OLAP - Analyse Công nghệ MCS tích hợp tính năng view PIVOT kết hợp giao thức OLAP đưa ra chỉ số phân tích trực quan cho hệ thống và sự tra cứu thông tin một cách mạnh mẽ nhanh chống.
 OLAP (On Line Analysis Processing - Xử lý phân tích trực tuyến) là một hệ thống xử lý dữ liệu mạnh. Nó cho phép người sử dụng phân tích dữ liệu qua việc cắt lát (slice) dữ liệu theo nhiều khía cạnh khác nhau, khoan xuống (Drill-Down) mức chi tiết hơn hay cuộn lên (Roll-Up) mức tổng hợp hơn của dữ liệu. Bản chất cốt lõi của OLAP là dữ liệu được lấy ra từ kho dữ liệu sau đó được chuyển thành mô hình đa chiều và được lưu trữ trong một kho dữ liệu đa chiều. Đối tượng chính của OLAP là khối, một sự biểu diễn đa chiều của dữ liệu chi tiết và tổng thể. Một khối bao gồm một bảng sự kiện (Fact), một hoặc nhiều bảng chiều (Dimensions), các đơn vị đo (Measures) và các phân hoạch (Partitions). Khối (Cube) Khối là phần tử chính trong xử lý phân tích trực tuyến, là tập con (subset) dữ liệu từ kho dữ liệu, được tổ chức và tổng hợp trong các cấu trúc đa chiều. Chiều (Dimension) Các chiều là cách mô tả chủng loại mà theo đó các dữ liệu số trong khối được phân chia để phân tích. Khi xác định một chiều, chọn một hoặc nhiều cột của một trong các bảng liên kết (bảng chiều). Nếu ta chọn các cột phức tạp thì tất cả cần có quan hệ với nhau, chẳng hạn các giá trị của chúng có thể được tổ chức theo hệ thống phân cấp đơn. Để xác định hệ thống phân cấp, sắp xếp các cột từ chung nhất tới cụ thể nhất.
Ví dụ: một chiều thời gian (Time) được tạo ra từ các cột Năm, Qúy, Tháng, Ngày (Year, Quarter, Month và Day). Mỗi cột trong chiều góp phần vào một cấp độ cho chiều. Các cấp độ được sắp đặt theo nét riêng biệt và được tổ chức trong hệ thống cấp bậc mà nó thừa nhận các con đường hợp logic cho việc đào sâu (Drill-Down). Ví dụ: chiều thời gian được miêu tả ở trên cho phép người dùng khối đào sâu (Drill-Down) từ Năm tới Quý, từ Quý tới Tháng và từ Tháng tới Ngày.
Mỗi Drill-Down cung cấp nét đặc trưng hơn. Chiều có phân cấp Phân cấp là cột sống của việc gộp dữ liệu hay nói một cách khác là dựa vào các phân cấp mà việc gộp dữ liệu mới có thể thực hiện được. Phần lớn các chiều đều có một cấu trúc đa mức hay phân cấp. Nếu chúng ta làm những quyết định về giá sản phẩm để tối đa doanh thu thì chúng ta cần quan sát ở những dữ liệu về doanh thu sản phẩm được gộp theo giá sản phẩm, tức là chúng ta đã thực hiện một cách gộp. Khi cần làm những quyết định khác thì chúng ta cần thực hiện những phép gộp tương ứng khác. Như vậy có thể có quá nhiều tiến trình gộp. Thế nên các tiến trình gộp này cần phải được thực hiện một cách rất dễ dàng, linh hoạt để có thể hỗ trợ những phân tích không hoạch định trước. Điều này có thể được giải quyết trên cơ sở có sự trợ giúp của những phân cấp rộng và sâu. Để xác định một khối, ta chọn một bảng Fact và các đơn vị đo lường đồng nhất (các cột số theo sự quan tâm của người dùng khối) trong bảng Fact. Sau đó chọn các chiều, mỗi chiều gồm một hay nhiều cột từ bảng liên quan khác. Các chiều cung cấp mô tả rõ ràng bởi các đơn vị đo lường được chia ra của người dùng khối.
Roll-Up và Drill-Down dựa trên phân cấp chiều Dựa trên phân cấp theo chiều, từ một mức dưới, chúng ta có thể cuộn lên (Roll-Up) các mức trên, thực hiện một phép gộp, để có được kết qủa tổng hợp hơn. Và từ một mức trên, có thể khoan sâu xuống (Drill-Down) các mức dưới, để có các kết quả chi tiết hơn.

Giao diện Form Microsoft Office

Form tích hợp hệ thống Lookup, Formula, Drilldown, Format/Lock Record, Filter tự động.

Giao diện Chart

Tích hợp tính năng Drill-Down dữ liệu click biểu đồ hiện chi tiết chứng từ.

Phát hành hóa đơn điện tử

Theo qui định đến hết ngày 31/10/2020 tất cả doanh nghiệp phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Chính vì thế, ERP-Plus đã tích hợp phát hành hóa đơn điển tử vào hệ thống thành công

Dashboard hệ số phân tích quản trị

CÔNG NGHỆ MCS 4.0

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới
Dễ dàng sử dụng và nâng cấp. Web Service - XML - Pivot Data - OLAP - Analyse

Sản phẩm dành cho Bạn

Với xu thế hội nhập, phát triển đa ngành nghề, hệ thống ERP-Plus tích hợp mọi lĩnh vực khác nhau.
Thiết kế dạng mở, phân thành nhiều phân hệ, dễ dàng nâng cấp theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

Bảng giá tính năng chuẩn

Mục tiêu của công ty là hướng đến phần mềm giá rẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển hệ thống quản trị thông minh với chi phí thấp nhất.
Với phần mềm ERP-Plus của Trí Tuệ Việt, Khách hàng yên tâm về chi phí cũng như đáp ứng nhu cầu quản trị đặc thù của từng doanh nghiệp.

Dịch vụ Kinh doanh Sản xuất Nhân Sự ERP ERP-Plus
Quản lý bán hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý Tồn Kho

Quản lý bảo hành

Quản lý chăm sóc khách hàng

Quản lý công nợ

Quản lý sản xuất

Quản lý công văn, công việc

Quản lý nhân sự

Quản lý tài sản

Quản lý kế toán tài chính

Web APP

Hổ trợ

Khách hàng tiêu biểu

Chúng tôi đã triển khai thành công nhiều dự án với các khách hàng cty trong lĩnh vực như: Sản xuất sản phẩm Gổ, Đồ dùng điện tử, Phụ tùng xe máy...
Cám ơn tất cả Khách Hàng đã đồng thành cùng Chúng Tôi.

Công ty mía đường Cần Thơ

LC Corp

MotoSoft SAPA

Honda Minh Hiên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG LÝ

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHÁT

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRÍ TUỆ VIỆT

Xin phục vụ quý khách

1129/17 LẠC LONG QUÂN P.11 TÂN BÌNH TP.HCM
0964 119 689
TRANVU@TRITUEVIET.NET